همایش های جاری
همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی
02 تا 03 تير ماه 1399
تماس با ما
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود
کد پستی: 3619995161
شماره تماس : 9 - 02332392204
جدیدترین همایش های کشور
همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی

 

محورهای همایش:

- بهکارگیری مفهوم تاب آوری در حوزه معادن و صنایع معدنی

- ارائه روشهای کاربردی در تحلیل تاب آوری سیستمها

- بهکارگیری مدیریت ریسک در حوزه معادن و صنایع معدنی

- قابلیت اطمینان و تعمیر پذیری سیستمهای موجود در معادن و صنایع معدنی

- برنامهریزی تعمیر و نگهداری سیستمها

- تخمین قطعات یدکی

- بهکارگیری تأثیر فاکتورهای ریسک در مباحث مربوط به قابلیت اعتماد سیستمها

محل برگزاری همایش:

دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مهلت ارسال مقالات: 31/2/1398

اعلام نتایج داوری مقالات: 16/3/1395

آخرین مهلت ثبت نام: 25/3/1398

آدرس دبیرخانه: استان سمنان- شهرستان شاهرود- بلوار دانشگاه - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه سوم، اتاق 10. تلفکس: 32393507-023


دومین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین ناو و بایو در زمین شناسی و مهندسی معدن

 
سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

 
دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی

 
دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
بهمن ماه 97
 • آسیب شناسی کلی مقوله آمایش سرزمین درنظام تصمیم گیری وتصمیم سازی
 • آمایش سرزمین وتوسعه متوازن منطقه ای
 • راهکارهای اقتصادی وتامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایش
 • چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور
 • مدیریت توسعه سرزمینی باتاکیدبرتعاملات استان های همجوار
 • وجوه تشابه ،افتراق ،آمایش سرزمین در رویکردهای نوین مدیریت شهرها(راهبردتوسعه شهرها)
 • راهکارهای اجرا وساماندهی طرح های آمایش استان ه
 • مدیریت بحران آب در دوره خشکسالی از دیدگاه آمایش سرزمی
 • نقش مدیریت،فرهنگ وتوسعه انسانی درآمایش سرزمی
 • کاربرد آمار و  سیستم های اطلاعات جغرافیایی در اجرای مطالعات آمایش سرزمین

کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
آذرماه 96
 • پردازش سیگنال
 • پردازش تصویر
 • پردازش صوت و گفتار
 • پنهان‎ سازی داده ‎ها
 • بینایی ماشین
 • تحلیل و بازشناسی الگو
 • داده‎ کاوی
 • محاسبات نرم
 • سیستم‎ های هوشمند
 • شبکه‎ های الکتریکی هوشمند
 • شبکه‎ های کامپیوتریهفدهمين كنفرانس ديناميك شاره ها
شهریور ماه 95
 • جریان‌های آرام
 • جریان‌های متلاطم
 • پایداری جریان
 • جریان‌های تراکم‌ ناپذیر
 • جریان‌های تراکم‌پذیر
 • جریان‌های بیولوژیك
 • لایه‌های مرزی
 • شاره‌های غیرنیوتنی
 • جریان های با سطح آزاد
 • جریان‌های دوفازی و چندفازی
 • جریان‌های همراه با احتراق
 • جریان‌های رقیق
 • جریان در محیط‌های متخلخل
 • دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (جوی و اقیانوسی)
 • کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره های محیطی
 • دینامیک شاره های زیست محیط
 • اثرات شناوری  و دوران در جریان
 • انتقال جرم و گرما
 • جریان‌های با سطح آزاد
 • کاربرد شاره‌ها در مهندسی پزشکی
 • روش‌های اندازه‌گیری و کنترل جریان
 • دینامیک شاره‌ها در مقیاس کوچک (میکرو  و نانو)
 • دینامیک شاره ها در مهندسی سازه های دریایی و مهندسی کشتی
 • دینامیک شاره‌ها با اثرات میدان مغناطیسی و الکتریکی
 • نانوشاره‌ها
 • بایو مکانیک
 • مهندسی بافت
 • سایر


دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
بهمن ماه 95

محورهای همایش:
 •   بررسی های لرزه ای و میکرو لرزه ای
 •   آزمون های آزمایشگاهی و برجا
 •   روابط تحلیلی و مدل های رفتاری
 •   مدل سازی ژئومکانیکی
 •   کاربرد زئومکانیک در اکتشاف
 •   کاربرد ژئومکانیک در حفاری
 •   کاربرد ژئومکانیک در تولید
 •   موضوعات خاص در ژئومکانیک

سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران
شهریور ماه 95

محورهای همایش :
 • زمین‌شناسی
 • اکتشاف
 • استخراج
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ ایمنی
 • بهداشت و محیط‌زیست
 • موضوعات وابسته

همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود، فرصت ها و چالش ها
شهریورماه 94

محورهای همایش:
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • گردشگری در افق 1404
 • زیرساخت­های گردشگری
 • گردشگری و جهانی شدن
 • و...

اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
اردیبهشت ماه 94

محورهای همایش:
 • بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت
 • بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای
 • پتروفیزیک
 • آزمون‌های آزمایشگاهی و برجا
 • روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری
 • مدل‌سازی ژئومکانیکی
 • کاربرد ژئومکانیک در حفاری
 • کاربرد ژئومکانیک در تولید
 •  پایش و مدیریت ریسک
 • موضوعات خاص در ژئومکانیک

دومین کنگره ملی زغال سنگ ایران
شهریور ماه 1393

محورهای همایش :

 • زمین شناسی
 • اکتشاف
 • استخراج
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • صنایع وابسته

بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
بهمن ماه 95
محورهای همایش :
 • زمین شناسی بلورها و کانی ها

 • خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها

 • ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها

 • کانی شناسی پزشکی  و زیست محیطی

 • زمین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهرها

 • کانه آرایی گوهرها

 • بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها

 • بلورشناسی و کانی شناسی کانی های صنعتی

 • روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلورشناسی و کانی شناسی

 • سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی