• ...
عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر سید هادی حسینی "تاب آوری سیستم های تولید مکانیزه در معادن (Resilience of Mechanized Mining Systems)" از دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان سخنرانی جناب آقای دکتر سید هادی حسینی "تاب آوری سیستم های تولید مکانیزه در معادن (Resilience of Mechanized Mining Systems)" از دانشگاه صنعتی اصفهان
1398/03/08 ادامه مطلب


عنوان سخنرانی جناب آقای پروفسور عباس برآبادی "Resilience and its application in the complex operational conditions" از دانشگاه University of Tromsø
عنوان سخنرانی جناب آقای پروفسور عباس برآبادی "Resilience and its application in the complex operational conditions" از دانشگاه University of Tromsø
1398/02/31 ادامه مطلب


کارگاه آموزشی "تاب آوری معدنی، پایداری و مسئولیت اجتماعی"
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند کارگاه آموزشی تحت عنوان "تاب آوری معدنی، پایداری و مسئولیت اجتماعی" توسط سرکار خانم مهسا علی بیگی (پژوهشگر حوزه CSR و مدیریت دپارتمان توسعه پایدار شرکت پایش معدن هوشمند پاسارگاد برگزار می شود. علاقه مندان می توانند برای آشنایی با این کارگاه به سایت همایش بخش اطلاع رسانی>>>فایل ها مراجعه کنند.
1398/01/28 ادامه مطلب


کارگاه آموزشی "آشنایی مقدماتی محاسبات نرم و کاربرد آن ها در ارزیابی ریسک سازه های زیرزمینی (کلاس بندی)"
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی مقدماتی محاسبات نرم و کاربرد آن ها در ارزیابی ریسک سازه های زیرزمینی (کلاس بندی)" توسط جناب آقای مهندس سینا شفیعی حق شناس برگزار می شود. علاقه مندان می توانند برای آشنایی با این کارگاه به سایت همایش بخش اطلاع رسانی>>>فایل ها مراجعه کنند.
1398/01/26 ادامه مطلب


  محورهای همایش
1- بکارگیری مفهوم تاب آوری در حوزه معادن و صنایع معدنی
2- ارائه روش های کاربردی در تحلیل تاب آوری سیستم ها
3- بکارگیری مدریت ریسک در حوزه معادن و صنایع معدنی
4- قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری سیستم های موجود در معادن و صنایع معدنی
5- برنامه ریزی تعمیر و نگهداری سیستم ها
6- تخمین قطعات یدکی
7- بکارگیری تاثیر فاکتورهای ریسک در مباحث مربوط به قابلیت اعتماد سیستم ها
دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه: استان سمنان، شهرستان شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه سوم، اتاق 10 

پست الکترونیکی: rrm2019@shahroodut.ac.ir

آدرس سایت: http://cnf.shahroodut.ac.ir/rrm2019

تلفکس: 32393507-023


يكشنبه 24 شهريور ماه 1398

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان