این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کارگاه آموزشی 1:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی به روش طیف سنجی جرمی
 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار کننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 2:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از طیف سنج نوری رامان (میکروسکوپ رامان)

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: شرکت تکفام سازان طیف نور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 3:
عنوان: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و کاربردهای آن در شناسایی مواد

 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر اژدرپور
ظرفیت: 25 نفر 

کارگاه آموزشی 4:
 عنوان: XRD - تفسیر و نحوه محاسبه شرر

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر جابر انصاری
ظرفیت: 25 نفر 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 1

بدینوسیله به اطلاع کلیه محققین و متقاضیان شرکت در کارگاه ها می رساند، ثبت نام کارگاه ها ...


ادامه مطلب1397/09/17

اطلاعیه شماره 2

بدینوسیله به اطلاع کلیه محققین و متقاضیان شرکت در کنفرانس و کارگاه ها می رساندجهت ثبت نام قطعی ...


ادامه مطلب1397/09/17

تمدید مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات تا اول آذرماه 1397 تمدید شد. لذا از کلیه محققین خواهشمند است حداکثر در مهلت مقرر نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند.


ادامه مطلب1397/08/14

ثبت دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیوفناوری در علوم زمین و معدن در سامانه گردهمایی ها و همایش های ایران

دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیوفناوری در علوم زمین و معدن در سامانه گردهمایی ها و همایش های ایران، وابسته به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت و نمایه شد.


ادامه مطلب1397/06/20

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر