این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کارگاه آموزشی 1:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی به روش طیف سنجی جرمی
 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار کننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 2:
عنوان: شناسایی مواد معدنی با استفاده از طیف سنج نوری رامان (میکروسکوپ رامان)

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: شرکت تکفام سازان طیف نور
ظرفیت: 25 نفر 
کارگاه آموزشی 3:
عنوان: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و کاربردهای آن در شناسایی مواد

 
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر اژدرپور
ظرفیت: 25 نفر 

کارگاه آموزشی 4:
 عنوان: XRD - تفسیر و نحوه محاسبه شرر

تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزارکننده: مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - دکتر جابر انصاری
ظرفیت: 25 نفر 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند، باتوجه به تصمیمات اخذ شده در شورای سیاست گزاری کنفرانس، تاریخ های مهم دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن به شرح ذیل خواهد بود:
 
شروع ثبت نام:  15 مرداد لغایت 15 آبان ماه 1397
مهلت ارسال مقالات:  15 آبان ماه 1397
زمان ارائه نتایج داوری مقالات:  10 آذرماه 1397
زمان برگزاری کنفرانس:  27 آذرماه 1397